< Olimpíada de Biologia de Catalunya

L'equip organitzador

 • Societat Catalana de Biologia
 • Rosa Pérez Roura
  Carlos Giménez Esteban
 • Universitat de Barcelona
 • Francisco Javier Casado Merédiz
  Josep Maria Fernández Novell
  Creu Palacín Cabañas
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Josep A. Biosca
  Montserrat Llagostera Casas
 • Universitat de Girona
 • Maria Ines Roldan Borassi
 • Universitat de Lleida
 • Joan Fibla Palazón Pilar Valls
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Santiago Garcia-Vallvé
 • Universitat de Vic
 • Josep Ayats Bansells
  Julita Oliveras Masramon
 • CESIRE*, àmbit científic. Departament d'Ensenyament
 • Sílvia Lope Pastor
 • Col·legi de Biòlegs de Catalunya
 • Ana Morales Lainz
 • Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de Catalunya
 • Josep Marlés Tortosa
 • Seminari Permanent de Ciències Naturals
 • Josep Carbonell Terme
  Antònia Cirer Costa
  Antonio Jimeno Fernández
  Imma Saumell Vallès
 • El logotip de l'Olimpíada 2011 - 2016 és obra de Mercedes Berlanga Herranz

Comissió redactora de les preguntes de la fase teòrica

Dani Boix Masafret
Francesc Calafell Majó
Antònia Cirer Costa
Antonio Jimeno Fernández
Aitor López González
Xavier Muñoz Báguena
Sandra Saura Mas
Margarida Soriano Lasheras