< Olimpíada de Biologia de Catalunya

Dades totals d'inscripció

Percentatge de noies participants


Notes de tall participants (seu de Barcelona)