Inscripció

En aquesta pàgina es podrà realitzar la inscripció a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya en el període establert, que generalment comença a mitjans d’octubre i finalitza a finals de novembre. Quan sigui el moment, en aquest lloc estarà disponible el formulari d’inscripció. Si es vol rebre un avís informant de quan començarà el període d’inscripció, es pot omplir el següent formulari de contacte.

El formulari ha de ser omplert per un professor/a de Biologia del centre on estudia l’alumne/a.

Cada centre podrà inscriure un màxim de 4 alumnes.

El/la professor/a que ompli el formulari es responsabilitzarà que totes les dades incloses siguin correctes.

Inscripció a la XIII Olimpíada de Biologia de Catalunya (OBC) 2023

Per omplir aquest formulari s’ha de tenir disponible la següent informació del professor/a i de cada alumne/a a inscriure, així com les dades del centre: 

  • Nom complert
  • NIF o NIE
  • Direcció d’email
  • Número de telèfon mòbil
  • Codi del centre
  • Nota de Biologia de l’alumne a 1r de Batxillerat
  • Nota global de l’alumne de 1r de Batxillerat

IMPORTANT:

  • Cada centre només pot inscriure un màxim de 4 alumnes
  • Cal inscriure TOTS els alumnes en el mateix formulari
  • Fomulari autorització participació

Inscripcions obertes fins el 12 de desembre de 2022

Proposta de preguntes a incloure en la prova teòrica de l’OBC

En el següent formulari vostè pot enviar, de forma anònima, preguntes a la Comissió de l’OBC responsable d’elaborar la prova teòrica, per tal d’ajudar-la en aquesta tasca. Les preguntes han de ser de tipus test amb quatre opcions de resposta, de les quals només una és correcta. Si vostè vol afegir una imatge a la pregunta o bé ens vol fer algun comentari ens pot escriure a: preguntes@olimpiadadebiologia.cat. Moltes gràcies!