Inscripció

En aquesta pàgina es podrà realitzar la inscripció a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya en el període establert, que generalment comença a mitjans d’octubre i finalitza a finals de novembre. Quan sigui el moment, en aquest lloc estarà disponible el formulari d’inscripció. Si es vol rebre un avís informant de quan començarà el període d’inscripció, es pot omplir el següent formulari de contacte.

El formulari ha de ser omplert per un professor/a de Biologia del centre on estudia l’alumne/a.

Cada centre podrà inscriure un màxim de 4 alumnes.

El/la professor/a que ompli el formulari es responsabilitzarà que totes les dades incloses siguin correctes.

Inscripció en la XI Olimpíada de Biologia de Catalunya (OBC) 2021

Per omplir aquest formulari s’ha de tenir disponible la següent informació del professor/a i de cada alumne/a a inscriure, així com les dades del centre: 

  • Nom complert
  • NIF o NIE
  • Direcció d’email
  • Número de telèfon mòbil
  • Notes finals de la matèria de Biologia de 1r de Batxillerat i la nota global de 1r de Batxillerat
  • Codi del centre

IMPORTANT:

  • Cada centre només pot inscriure un màxim de 4 alumnes
  • Cal inscriure TOTS els alumnes en el mateix formulari
  • Cal utilitzar el caràcter coma (,) per a indicar la nota i NO el caràcter punt (.)

Proposta de preguntes a incloure en la prova teòrica de l’OBC

En el següent formulari vostè pot enviar, de forma anònima, preguntes a la Comissió de l’OBC responsable d’elaborar la prova teòrica, per tal d’ajudar-la en aquesta tasca. Les preguntes han de ser de tipus test amb quatre opcions de resposta, de les quals només una és correcta. Si vostè vol afegir una imatge a la pregunta o bé ens vol fer algun comentari ens pot escriure a: preguntes@olimpiadadebiologia.cat. Moltes gràcies!