La inscripció romandrà oberta del dilluns 16 d'octubre fins al divendres 24 de novembre de 2017, ambdos inclosos

Per omplir aquest qüestionari heu de tenir disponible la següent informació de cada alumne a inscriure:

  • el nom complert
  • el NIF o NIE
  • l'adreça d'email
  • el número de telèfon mòbil
  • les notes finals de la matèria de Biologia de 1r i la nota global de 1r de Batxillerat

IMPORTANT:

  • Cada centre només pot inscriure un màxim de 4 alumnes
  • Cal inscriure TOTS els alumnes en el mateix formulari
  • Cal d'utilitzar el caràcter coma (,) per a indicar la nota i NO el caràcter punt (.)

NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES


Als efectes d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals que ens ha facilitat en aquest formulari, s'incorporaran a un fitxer (Agencia Espanyola de Protecció de Dades: Fitxer Clients i proveidors) creat sota la responsabilitat del Col·legi de Biòlegs de Catalunya amb la finalitat de dur a terme la valoració de les dades recollides i l'enviament d'informació sobre l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2017 per correu electrònic. En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit, dirigint un correu electrònic a cbc@cbc.cat. Així mateix, l'informem que, en emplenar aquest formulari, està acceptant les Condicions Legals i la Política de Privacitat de Google.Inc i l'ús d'un document públic a Google Drive, que serà eliminat un cop finalitzi el termini habilitat per emplenar el formulari. -->