Bases

Requisit per a poder participar

Els requisits per a poder participar a l’Olimpíada de Biologia són els següents:

 • Estar matricular a segon curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya durant el curs de la convocatòria.
 • Cada centre podrà participar amb un màxim de 4 alumnesExcepcionalment es pot sol·licitar a la Comissió Organitzadora (contacte@olimpiadadebiologia.cat) la participació de més de 4 alumnes per centre, i aquesta comissió es posarà en contacte amb el professor del centre per a autoritzar la partició d’aquests alumnes condicionada a les places disponibles de la seu corresponent.

   

 • Si el nombre d’inscrits supera la capacitat d’una seu, el Comitè Organitzador farà una selecció en base a l’expedient acadèmic dels estudiants inscrits, segons els següents criteris:
  • Nota final de l’assignatura de biologia de primer de batxillerat 70%
  • Nota mitjana global de primer de batxillerat 30%

Estructura de la prova

El temari de la prova serà tot el temari oficial de la matèria de Biologia de batxillerat

L’Olimpíada comprèn dues proves: una teòrica i una pràctica:

La prova teòrica la realitzarà tot l’alumnat inscrit a la seu que li correspongui. Aquesta prova consisteix en un examen tipus test de 50 preguntes d’opció múltiple (n=4). La nota es calcularà aplicant la següent fórmula: sense que descomptin les preguntes en blanc. La durada de la prova serà de dues hores. És convienient portar calculadora científica, ja que l’ús de mòbil està prohibit.

La prova pràctica la realitzaran els 20 alumnes finalistes amb la representació mínima d’un alumne per seu. La prova consisteix en resoldre problemes pràctics on els alumnes hauran de realitzar experiments senzills de laboratori, preparar i/o examinar mostres al microscopi o analitzar dades bioinformàtiques. El seu objectiu és conèixer la capacitat i les bases pràctiques i teòriques que tenen pel treball pràctic al laboratori. No es tractarà en cap cas que hagin de memoritzar protocols, sinó que els sàpiguen llegir, interpretar i dur a la pràctica utilitzant els elements bàsics de treball a un laboratori de Biologia.

La qualificació final s’obtindrà per la mitjana ponderada de les qualificacions de les proves teòrica i pràctica.

Exemples de preguntes teòriques i pràctiques

En el següent enllaç es pot accedir a una mostra de 15 preguntes teòriques i una pràctica de cada una de les edicions anteriors. Mostres d’exàmens

Celebració de la prova teòrica

La prova teòrica es realitzarà simultàniament a les diferents seus:

 • Barcelona (màxim 200 participants): la prova es realitza entre la Universitat de Barcelona (Facultat de Biologia), anys senars i la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Biociències), anys parells.
 • Tarragona: la prova es realitza a la Universitat Rovira i Virgili, Campus Sescelades (Facultat de Química).
 • Girona: la prova es realitza a la Universitat de Girona, Campus Montilivi (Facultat de Ciències).
 • Lleida: la prova es realitza a la Universitat de Lleida, Campus de Cappont (Edifici Polivalent).
 • Vic: la prova es realitza a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Campus Miramarges.

A Barcelona cal arribar com a mínim 45 minuts abans per a presentar-se i situar-se a les aules. A la resta de les seus és suficient arribar 30 minuts abans.

A cada seu estan previstes diferents activitats entre el final de la prova teòrica i el lliurament dels resultats. Cada any s’actualitza el programa que el trobareu en aquest apartat.

En cap cas, un cop finalitzat l’examen l’alumne/a o qualsevol altre persona aliena a l’Organització NO tindrà accés als exàmens i/o la qualificació final. Només es publicaran al cap d’uns dies els alumnes ordenats per quartils i ordre alfabètic a partir del primer cognom.

Celebració prova pràctica

La prova pràctica se celebrarà el dimecres 7 de febrer de 2024 a les 15:00h a la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Biociències).

És convenient portar calculadora científica per si cal fer càlculs, ja que l’ús de mòbil està prohibit. Pot ser que sigui necessari l’ús de micropipetes i/o d’espectrofotòmetres . A continuació es posen els enllaços a dos manuals sobre el seu funcionament:

Jurat

Un tribunal format per professors de Biologia de Batxillerat i d’Universitat valorarà i qualificarà les proves. La resolució d’aquest tribunal serà inapel·lable.

Premis

Tots els participants rebran al seu correu electrònic un diploma acreditatiu de la seva participació un cop hagin enviat l’examen telemàtic.

L’acte solemne de cloenda i lliurament de premis es farà a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), situat al Carrer del Carme, 47 de Barcelona, el divendres 23 de febrer de 2024 a les 18:00h. Aquest acte serà presencial i comptarà amb la presència dels vint finalistes, sense acompanyants, i d’una representació de la Comissió Organitzadora.

Es concediran les següents medalles:

 • Tres medalles d’or
 • Tres medalles de plata
 • Catorze medalles de bronze pels finalistes restants

Els tres alumnes amb la qualificació més alta rebran el diploma corresponent de guanyadors de l’edició, una medalla d’or simbòlic i un obsequi que determinarà l’Organització (l’última edició va ser un iPad).

Els tres alumnes amb la següent qualificació més alta rebran el diploma corresponent de segons classificats de l’edició, una medalla de plata simbòlica i un obsequi que determinarà l’Organització (l’última edició va ser un llibre de Bioquímica).

Els catorze alumnes restants rebran el diploma corresponent de tercers classificats de l’edició, una medalla de bronze simbòlic i un obsequi que determinarà l’Organització (l’última edició va ser un llibre relacionat amb la Biologia).

L’alumne/a guanyador/a absolut tindrà dret a la gratuïtat total o parcial del primer curs de determinats graus i en ocasions també pel primer classificat de la seu o per més cursos, segons els criteris i condicions de cadascuna de les Universitats col·laboradores que s’indiquen en el següent document: Premis de matrícula gratuïta que concedeixen les Universitats que col·laboren amb l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. Les Universitats col·laboradores són:

1. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

2. Universitat de Barcelona (UB)

3. Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona (UIC)

4. Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF)

5. Universitat de Girona (UdG)

6. Universitat de Lleida (UdL)

7. Universitat Rovira Virgili de Tarragona (URV). Instruccions específiques de la URV.

8. Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

Els sis millors classificats podran participar en representació de Catalunya i amb totes les despeses pagades, a l’Olimpíada Espanyola de Biologia (OEB). L’edició de la XIX OEB 2024 se celebrarà a València del 18 al 21 d’abril del 2024.

Els quatre primers classificats a l’OEB, els que han obtingut la medalla d’or, podran participar en representació d’Espanya a l’Olimpíada Internacional de Biologia (IBO). En aquesta edició l’Olimpíada Internacional de Biologia se celebrarà a Kazakhstan del 7 al 14 de juliol del 2024.

Finalment, els quatre següents classificats a l’OEB, els que han obtingut la medalla de plata, ho podran fer a l’Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB). L’OIAB se celebrarà a Cuba a principis de setembre del 2024.

Acceptació

La participació a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya suposa l’acceptació d’aquestes bases.