Bases

Requisit per a poder participar

L’únic requisit que es demana per a poder participar a l’XI Olimpíada de Biologia de Catalunya 2021 és que l’alumne/a estigui matriculat a segon curs de Batxillerat i de la matèria “Biologia” en un centre educatiu de Catalunya durant el curs acadèmic 2020-2021.

Estructura de la prova

El temari de la prova serà tot el temari oficial de la matèria de Biologia de batxillerat

L’Olimpíada comprèn dues proves: una teòrica i una pràctica:

La prova teòrica d’aquesta edició, degut a la pandèmia de la COVID-19, serà telemàtica. Tot l’alumnat inscrit la realitzarà al seu propi centre educatiu. Es faràel dimecres 3 de febrer de 2021 a les 16:00h. Consistirà en un examen tipus test de 50 preguntes d’opció múltiple amb quatre respostes (n=4) de les quals només una es correcte. La nota es calcularà aplicant la següent fórmula: sense que descomptin les preguntes en blanc. La durada de la prova serà de dues hores.

La prova pràctica consistirà en resoldre problemes pràctics on l’alumnat haurà de realitzar experiments senzills de laboratori, preparar i/o examinar mostres a simple vista, amb lupa o amb microscopi, o analitzar dades bioinformàtiques. El seu objectiu és conèixer la capacitat i les bases pràctiques i teòriques que té l’alumnat pel treball pràctic al laboratori. No es tractarà en cap cas que els participants hagin de memoritzar protocols, sinó que els sàpiguen llegir, interpretar i dur a la pràctica, utilitzant els elements bàsics de treball d’un laboratori de Biologia.

La qualificació final s’obtindrà per la mitjana ponderada de la qualificació de la prova teòrica i la qualificació de la prova pràctica, segons la dificultat de cadascuna.

En el cas que la prova pràctica no es pogués realitzar, perquè que la Universitat no permetés l’accés als alumnes per a evitar contagis de la COVID-19, la prova pràctica quedaria anul·lada i la qualificació final s’obtindria exclusivament de la prova teòrica.

Exemples de preguntes teòriques i pràctiques

En el següent enllaç es pot accedir a una mostra de 15 preguntes teòriques i una pràctica de cada una de les edicions anteriors. Mostres d’exàmens

Celebració de la prova teòrica

El dimecres 3 de febrer de 2021 de 16:00h a 19:00h a cada centre educatiu el/la professor/a i cadascun dels alumnes participants hauran de disposar d’un ordinador amb connexió a Internet. Se seguirà el protocol que hi ha en el següent enllaç (Protocol de la prova teòrica telemàtica).  Per a comprovar que tots els ordinadors de tots els centres poden accedir a la prova teòrica, el dilluns 1 de febrer de 2021 a les 18:00h es realitzarà, només amb el professorat, un simulacre d’inici de prova.

Celebració prova pràctica

La prova pràctica aquesta edició no se celebrarà degut a la situació de la COVID-19.

És convenient portar calculadora científica per si cal fer càlculs, ja que l’ús de mòbil està prohibit. Pot ser que sigui necessari l’ús de micropipetes i/o d’espectrofotòmetres . A continuació es posen els enllaços a dos manuals sobre el seu funcionament:

Jurat

Un tribunal format per professors de Biologia de Batxillerat i d’Universitat valorarà i qualificarà les proves. La resolució d’aquest tribunal serà inapel·lable.

Premis

Tots els participants rebran al seu correu electrònic un diploma acreditatiu de la seva participació un cop hagin enviat l’examen telemàtic.

L’acte solemne de cloenda i lliurament de premis es farà a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), situat al Carrer del Carme, 47 de Barcelona, el divendres 19 de febrer de 2021 a les 19:00h. Aquest acte serà presencial i comptarà amb la presència dels vint finalistes, sense acompanyants, i d’una representació de la Comissió Organitzadora.

Es concediran les següents medalles:

  • Tres medalles d’or
  • Tres medalles de plata
  • Catorze medalles de bronze pels finalistes restants

Els tres alumnes amb la qualificació més alta rebran el diploma corresponent de guanyadors de l’edició, una medalla d’or simbòlic i un obsequi que determinarà l’Organització (l’última edició va ser un iPad).

Els tres alumnes amb la següent qualificació més alta rebran el diploma corresponent de segons classificats de l’edició, una medalla de plata simbòlica i un obsequi que determinarà l’Organització (l’última edició va ser un llibre de Bioquímica).

Els catorze alumnes restants rebran el diploma corresponent de tercers classificats de l’edició, una medalla de bronze simbòlic i un obsequi que determinarà l’Organització (l’última edició va ser un llibre relacionat amb la Biologia).

L’alumne/a guanyador/a absolut tindrà dret a la gratuïtat total o parcial del primer curs de determinats graus i en ocasions també pel primer classificat de la seu o per més cursos, segons els criteris i condicions de cadascuna de les Universitats col·laboradores que s’indiquen en el següent document: Premis de matrícula gratuïta que concedeixen les Universitats que col·laboren amb l’Olimpíada de Biologia de Catalunya. Les Universitats col·laboradores són:

1. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

2. Universitat de Barcelona (UB)

3. Universitat Internacional de Catalunya de Barcelona (UIC)

4. Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF)

5. Universitat de Girona (UdG)

6. Universitat de Lleida (UdL)

7. Universitat Rovira Virgili de Tarragona (URV)

8. Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

Els cinc millors classificats podran participar en representació de Catalunya i amb totes les despeses pagades, a l’Olimpíada Espanyola de Biologia (OEB). Està previst que l’edició de la XVI OEB 2021 se celebri a Bilbao del dijous 11 al diumenge 14 de març de 2021, però depenent de la situació de la pandèmia de la COVID-19 es podrà celebrar de manera telemàtica.

Els quatre primers classificats a l’OEB, els que han obtingut la medalla d’or, podran participar en representació d’Espanya a l’Olimpíada Internacional de Biologia (IBO). En aquesta edició està previst que l’Olimpíada Internacional de Biologia se celebri a Lisboa (Portugal) del diumenge 18 al diumenge 25 de juliol de 2021. De moment es manté la competició presencial, a l’espera de l’evolució de la pandèmia.   

Finalment, els quatre següents classificats a l’OEB, els que han obtingut la medalla de plata, ho podran fer a l’Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB). En aquesta edició la prova es farà de forma telemàtica durant el mes de setembre de 2021 (dates per concretar).

Acceptació

La participació a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya suposa l’acceptació d’aquestes bases.