Inscripció

El formulari ha de ser omplert per un professor/a de Biologia del centre on estudia l’alumne/a.

Cada centre podrà inscriure un màxim de 4 alumnes. Excepcionalment es pot sol·licitar a la Comissió Organitzadora (contacte@olimpiadadebiologia.cat) la participació de més de 4 alumnes per centre, i aquesta comissió es posarà en contacte amb el professor del centre per a autoritzar la partició d’aquests alumnes condicionada a les places disponibles de la seu corresponent.

El/la professor/a que ompli el formulari es responsabilitzarà que totes les dades incloses siguin correctes.

 

Inscripció a la XIV Olimpíada de Biologia de Catalunya (OBC) 2024

 S’ha acabat el termini de la inscripció a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya del 2024. En la pàgina d’inici es publiquen els llistats alumnes admesos en les diferents seus