Olimpíada de Biologia de Catalunya

Convocatòria OBC 2020

[revisió 14/1/20]

Participants

 • Alumnes matriculats de 2n de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya en el curs 2019-2020.
 • Si el nombre d’alumnes inscrits supera la capacitat d'una seu, el comitè organitzador farà una selecció en base a l’expedient acadèmic dels estudiants inscrits, segons les següents dades:
  Nota final de biologia de 1r de Batxilletar (70 %)
  Nota mitjana global de 1r de Batxillerat (30 %).

Inscripció

 • La inscripció és farà únicament via aquesta mateixa web
 • Aquest formulari ha de ser omplert per un/a professor/a de Biologia del centre on estudia l’alumne/a.
 • Cada centre podrà inscriure un màxim de 4 alumnes.
 • El/la professor/a que ompli el formulari es responsabilitzarà que totes les dades incloses siguin correctes.
 • El termini d’inscripció és del dilluns 14 d'octubre fins el dilluns 25 de novembre de 2019, ambdos inclosos.

Estructura de la prova

 • El Temari de la prova serà tot el temari oficial de la matèria de Biologia de batxillerat.
 • La prova consistirà en una part teòrica, que realitzarà tot l’alumnat inscrit, i una altra de pràctica, que realitzaran només els 20 alumnes finalistes.
  • La prova teòrica constarà d’un exercici tipus test de 50 preguntes de múltiple opció (n = 4). La nota es calcularà aplicant la fórmula: $nota = encerts – (\frac{errors}{n-1})$. La durada d’aquesta prova serà de dues hores. És convenient portar una calculadora científica.
  • La prova pràctica consistirà en la resolució de dos problemes pràctics en què els participants hauran de dissenyar plans de recerca, realitzar experiments senzills, preparar i/o examinar mostres, analitzar dades, plantejar solucions, etc.
   El seu objectiu és conèixer la capacitat i les bases pràctiques i teòriques que tenen pel treball pràctic al laboratori. No es tractarà en cap cas que hagin de memoritzar protocols, sinó que els sàpiguen llegir, interpretar i dur a la pràctica utilitzant els elements bàsics de treball al laboratori de Biologia.
 • La qualificació final s’obtindrà per mitjana ponderada de les qualificacions de les proves teòrica i pràctica.

Celebració de la prova teòrica

La prova teòrica es realitzarà el poper dissabte 8 de Febrer de 2020 de 09:30 a 11:30 simultàniament a les diferents seus. A Barcelona cal arribar com a mínim 45 minuts abans per a presentar-se i situar-se a les aules. A la resta de les seus és suficient arribar 30 minuts abans.
Els resultats de les proves està previst donar-los el mateix dia de la prova a les 13:30h.
A cada seu estan previstes diferents activitats entre el final de la prova teòrica i el lliurament dels resultats.

 • Barcelona: (210 participants)  Programa
  Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
  Avinguda Diagonal 643, 08028 Barcelona
  Plànol
 • Girona: (40 participants)  Programa
  Facultat de Ciències, Campus Montilivi Universitat de Girona
  17071 Girona
  Plànol
 • Lleida: (32 participants)  Programa
  Edifici Polivalent, Universitat de Lleida, Campus de Cappont
  Jaume II, 71 25001 Lleida
  Plànol
 • Tarragona: (59 participants)  Programa
  Facultat de Química. Facultat d´Enologia. Universitat Rovira i Virgili. Campus Sescelades
  Marcel·li domingo 1 Edifici N4, 43007 Tarragona
  Plànol
 • Vic: (13 participants)  Programa
  Edifici F, Campus Miramarges, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
  Sagrada Família, 7. 08500 Vic
  Plànol

Celebració de la prova pràctica

La prova pràctica es realitzarà el dimecres 12 de febrer de 2020 de 15:00 a 19:00 a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Cal portar calculadora donat que no està permès l’ús de telèfons mòbils.

Tindran dret a realitzar aquesta prova:

 • El/la primer classificat/da de cadascuna de les cinc seus on es disputa la prova teòrica
 • Els/les quinze alumnes millor classificats a la prova teòrica, un cop descomptats els/les guanyadors/es de cada seu.

  Jurat

  Un tribunal format per professors de Biologia de Batxillerat i d’Universitat valorarà i qualificarà les proves. La resolució d'aquest tribunal serà inapel·lable.

  Premis

  • Tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la seva participació.
  • Els vint alumnes finalistes obtindran el diploma acreditatiu d'aquesta condició i l'accés a disputar la prova pràctica.
  • L’acte solemne de cloenda i lliurament de premis es farà el 28 de febrer de 2020 a les 19h a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Carrer del Carme, 47 de Barcelona. Aquest acte és obert al públic però d’aforament limitat.
  • Aquest mateix dia, al matí, els vint alumnes finalistes, és a dir els que van fer la prova pràctica, podran fer una visita comentada a dos centres de recerca de Barcelona.
  • Es concediran les següents medalles:
   • Tres medalles d'or
   • Tres medalles d'argent
   • Medalles de bronze a la resta de finalistes
  • Els tres alumnes amb la qualificació més alta rebran el diploma corresponent de guanyadors de l’edició 2020, una medalla i un obsequi que determinarà l’Organització (en l’edició anterior va ser un iPad mini).
  • Els tres alumnes amb la següent qualificació més alta rebran el diploma corresponent de guanyadors de l’edició 2020, una medalla d'argent i un obsequi que determinarà l’Organització (a l’edició anterior va ser un llibre de Bioquímica).
  • Els sis millors classificats podran participar, si ho desitgen, en representació de Catalunya i amb totes les despeses pagades, en la XV Olimpíada Espanyola de Biologia (OEB), que se celebrarà a Bilbao del 26 al 29 de març de 2020.
   Amb la finalitat de preparar la seva prova pràctica, es faran dues sessions, en dos dissabtes al matí del mes de març, a Barcelona.
  • El Temari corresponent a l'OEB serà:
   1. Bioquímica 15 %
   2. Evolució i Biodiversitat 10%
   3. Citologia: Estructura i fisiologia cel·lular 15%
   4. Histologia, Fisiologia i anatomia vegetal 15%
   5. Histologia, Fisiologia i anatomia animal 20%
   6. Reproducció i Genètica 15%
   7. Microbiologia i Immunitat. Aplicacions 5%
   8. Ecologia 5%

   [Detall dels temes de Fisiologia i Sistemàtica que formen part de l'OEB]

   Els quatre millors classificats de l’OEB tindran l'opció de participar en la XXXI Olimpíada Internacional de Biologia (IBO), que se celebrarà a la ciutat de Nagasaki (Japó) del 3 a l'11 de juliol de 2020. A més a més, els quatre següents millor classificats de l’OEB tinguin l’opció de participar en la XIV Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB), que tindrà lloc a la ciutat de San José (Costa Rica), la segona setmana de setembre de 2020.
   Per a poder participar en les olimpíades internacionals (IBO i OIAB) és condició indispensable assistir a la setmana de preparació que es fa a Madrid o a alguna altra ciutat espanyola, generalment l'última setmana del mes de juny. Totes les activitats formatives, així com l'allotjament a pensió completa són gratuïtes.
   Aquestes participacions són responsabilitat de l'OEB, que les facilitarà en funció de la seva disponibilitat econòmica.
   Els alumnes participants a l'OEB podran gaudir durant una setmana de formació per part d'un investigador en un centre de recerca del CSIC de la seva elecció.
   L'alumne/a guanyador/a tindra dret a la gratuïtat total o parcial del primer curs de determinats graus, segons la disponibilitat de cada Universitat i en les condicions que s'indiquen en aquest document: Premis de les Universitats catalanes als guanyadors de l'OBC

   Acceptació

   La participació a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2020 suposa l’acceptació d’aquestes bases.