Convocatòria OBC 2019

[revisió 24/10/18]

Participants

 • Alumnes matriculats de 2n de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya en el curs 2018-2019.
 • Si el nombre d’alumnes inscrits supera la capacitat d'una seu, el comitè organitzador farà una selecció en base a l’expedient acadèmic dels estudiants inscrits, segons les següents dades:
  Nota final de biologia de 1r de Batxilletar (70 %)
  Nota mitjana global de 1r de Batxillerat (30 %).

Inscripció

 • La inscripció és farà únicament via aquesta mateixa web
 • Aquest formulari ha de ser omplert per un/a professor/a de Biologia del centre on estudia l’alumne/a.
 • Cada centre podrà inscriure un màxim de 4 alumnes.
 • El/la professor/a que ompli el formulari es responsabilitzarà que totes les dades incloses siguin correctes.
 • El termini d’inscripció és del dilluns 22 d'octubre fins el divendres 23 de novembre de 2018, ambdos inclosos.

Estructura de la prova

 • El Temari de la prova serà tot el temari oficial de la matèria de Biologia de batxillerat.
 • La prova consistirà en una part teòrica, que realitzarà tot l’alumnat inscrit, i una altra de pràctica, que realitzaran només els 20 alumnes finalistes.
  • La prova teòrica constarà d’un exercici tipus test de 50 preguntes de múltiple opció (n = 4). La nota es calcularà aplicant la fórmula: $nota = encerts – (\frac{errors}{n-1})$. La durada d’aquesta prova serà de dues hores. És convenient portar una calculadora científica.
  • La prova pràctica consistirà en la resolució de dos problemes pràctics en què els participants hauran de dissenyar estudis, realitzar experiments senzills, preparar i/o examinar mostres, analitzar dades, plantejar solucions, etc.
   El seu objectiu és conèixer la capacitat i les bases pràctiques i teòriques que tenen pel treball pràctic al laboratori. No es tractarà en cap cas que hagin de memoritzar protocols, sinó que els sàpiguen llegir, interpretar i dur a la pràctica utilitzant els elements bàsics de treball al laboratori de Biologia.
 • La qualificació final s’obtindrà per mitjana ponderada de les qualificacions de les proves teòrica i pràctica.

Celebració de la prova teòrica

La prova teòrica es realitzarà el poper dissabte 2 de Febrer de 2019 de 09:30 a 11:30 simultàniament a les diferents seus. A Bellaterra cal arribar com a mínim 45 minuts abans per a presentar-se i situar-se a les aules. A la resta de les seus és suficient arribar 30 minuts abans.
Els resultats de les proves està previst donar-los a les 13:30h.
A cada seu estan previstes diferents activitats entre el final de la prova teòrica i el lliurament dels resultats.
 • Barcelona: (201 participants)
  Facultat de Biociències, Universitat Autònoma de Barcelona
  Carrer de la Vall Moronta, s/n, 08193 Cerdanyola del Vallès, Campus UAB
  Plànol
 • Girona: (20 participants)
  Facultat de Ciències, Campus Montilivi Universitat de Girona
  17071 Girona
  Plànol
 • Lleida: (45 participants)
  Edifici Polivalent, Universitat de Lleida, Campus de Cappont
  Jaume II, 71 25001 Lleida
  Plànol
 • Tarragona: (39 participants)
  Facultat de Química. Facultat d´Enologia. Universitat Rovira i Virgili. Campus Sescelades
  Marcel·li domingo 1 Edifici N4, 43007 Tarragona
  Plànol
 • Vic: (25 participants)
  Facultat de Ciències i Tecnologia. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
  Masia Torre dels Frares, Perot Rocaguinarda,17. 08500 Vic
  Plànol

Celebració de la prova pràctica

La prova pràctica es realitzarà el dimecres 6 de febrer de 2019 de 15:00 a 19:00 a la Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Cal portar calculadora donat que no està permès l’ús de telèfons mòbils.

Tindran dret a realitzar aquesta prova:

 • El/la primer classificat/da de cadascuna de les cinc seus on es disputa la prova teòrica
 • Els/les quinze alumnes millor classificats a la prova teòrica, un cop descomptats els/les guanyadors/es de cada seu.

  Jurat

  Un tribunal format per professors de Biologia de Batxillerat i d’Universitat valorarà i qualificarà les proves. La resolució d'aquest tribunal serà inapel·lable.

  Premis

  • Tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la seva participació.
  • Els vint alumnes finalistes obtindran el diploma acreditatiu d'aquesta condició i l'accés a disputar la prova pràctica.
  • L’acte solemne de cloenda i lliurament de premis es farà el 15 de febrer de 2019 a les 19h a la “Sala Pere Corominas” de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Carrer del Carme, 47 de Barcelona. Aquest acte és obert al públic però d’aforament limitat.
  • Aquest mateix dia, al matí, els vint alumnes finalistes, és a dir els que van fer la prova pràctica, podran fer una visita comentada a dos centres de recerca de Barcelona.
  • Es concediran les següents medalles:
   • Tres medalles d'or
   • Tres medalles d'argent
   • Medalles de bronze a la resta de finalistes
  • Els tres alumnes amb la qualificació més alta rebran el diploma corresponent de guanyadors de l’edició 2019, una medalla i un obsequi que determinarà l’Organització (en l’edició anterior va ser un iPad mini).
  • Els sis millors classificats podran participar, si ho desitgen, en representació de Catalunya i amb totes les despeses pagades, en la XIV Olimpíada Espanyola de Biologia (OEB), que se celebrarà a Palma de Mallorca del 28 al 31 de març de 2019.
  • El Temari corresponent a l'OEB serà:
   1. Bioquímica 15 %
   2. Evolució i Biodiversitat 10%
   3. Citologia: Estructura i fisiologia cel·lular 15%
   4. Histologia, Fisiologia i anatomia vegetal 15%
   5. Histologia, Fisiologia i anatomia animal 20%
   6. Reproducció i Genètica 15%
   7. Microbiologia i Immunitat. Aplicacions 5%
   8. Ecologia 5%

   [Detall dels temes de Fisiologia i Sistemàtica que formen part de l'OEB]

   S'està estudiant la possibilitat de que els quatre millors classificats de l’OEB tinguin l'opció de participar en la XXX Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) A més a més que els quatre següents millor classificats de l’OEB tinguin l’opció de participar en la XIII Olimpíada Iberoamericana de Biologia (OIAB)
   Per a poder participar en les olimpíades internacionals (IBO i OIAB) és condició indispensable assistir a la setmana de preparació que es fa a Pamplona, normalment l'última setmana del mes de juny. Totes les activitats formatives, així com l'allotjament a pensió completa són gratuïtes.
   Aquestes participacions són responsabilitat de l'OEB, que les facilitarà en funció de la seva disponibilitat econòmica.
   A més a més, els alumnes participants a l'OEB podran gaudir durant una setmana de formació per part d'un investigador en un centre de recerca del CSIC de la seva elecció.
   L'alumne/a guanyador/a tindra dret a la gratuïtat total o parcial del primer curs de determinats graus, segons la disponibilitat de cada Universitat i en les condicions que s'indiquen en aquest document

   Acceptació

   La participació a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya 2019 suposa l’acceptació d’aquestes bases.