Bases

Participants

Els requisits per a poder participar a l’Olimpíada de Biologia són els següents:

 • Estar matricular a segon curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya durant el curs de la convocatòria.
 • Si el nombre d’inscrits supera la capacitat d’una seu, el Comitè Organitzador farà una selecció en base a l’expedient acadèmic dels estudiants inscrits, segons els següents criteris:
  • Nota final de l’assignatura de biologia de primer de batxillerat 70%
  • Nota mitjana global de primer de batxillerat 30%

Estructura de la prova

El temari de la prova serà tot el temari oficial de la matèria de Biologia de batxillerat

L’Olimpíada comprèn dues proves: una teòrica i una pràctica:

La prova teòrica la realitzarà tot l’alumnat inscrit a la seu que li correspongui. Aquesta prova consisteix en un examen tipus test de 50 preguntes d’opció múltiple (n=4). La nota es calcularà aplicant la següent fórmula: . La durada de la prova serà de dues hores. És convienient portar calculadora científica, ja que l’ús de mòbil està prohibit.

La prova pràctica la realitzaran els 20 alumnes finalistes amb la representació mínima d’un alumne per seu. La prova consisteix en resoldre problemes pràctics on els alumnes hauran de realitzar experiments senzills de laboratori, preparar i/o examinar mostres al microscopi o analitzar dades bioinformàtiques. El seu objectiu és conèixer la capacitat i les bases pràctiques i teòriques que tenen pel treball pràctic al laboratori. No es tractarà en cap cas que hagin de memoritzar protocols, sinó que els sàpiguen llegir, interpretar i dur a la pràctica utilitzant els elements bàsics de treball a un laboratori de Biologia.

La qualificació final s’obtindrà per la mitjana ponderada de les qualificacions de les proves teòrica i pràctica.

Exemples de preguntes teòriques i pràctiques

En el següent enllaç es pot accedir a una mostra de 15 preguntes teòriques i una pràctica de cada una de les edicions anteriors. Mostres d’exàmens

Celebració de la prova teòrica

La prova teòrica es realitzarà simultàniament a les diferents seus:

 • Barcelona (màxim 200 participants): la prova es realitza entre la Universitat de Barcelona (Facultat de Biologia) i la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Biociències), alternativament.
 • Tarragona: la prova es realitza a la Universitat Rovira i Virgili, Campus Sescelades (Facultat de Química).
 • Girona: la prova es realitza a la Universitat de Girona, Campus Montilivi (Facultat de Ciències).
 • Lleida: la prova es realitza a la Universitat de Lleida, Campus de Cappont (Edifici Polivalent).
 • Vic: la prova es realitza a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Campus Miramarges.

A Barcelona cal arribar com a mínim 45 minuts abans per a presentar-se i situar-se a les aules. A la resta de les seus és suficient arribar 30 minuts abans.

A cada seu estan previstes diferents activitats entre el final de la prova teòrica i el lliurament dels resultats. Cada any s’actualitza el programa que el trobareu en aquest apartat.

Celebració prova pràctica

La prova pràctica pels 20 finalistes es realitza la setmana següent a la prova teòrica a Barcelona. Se celebra alternativament entre la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

A continuació s’adjunten uns manuals per a l’ús de material de laboratori, també cal recordar l’ús de calculadora científica i que l’ús de mòbil està prohibit.

Jurat

Un tribunal format per professors de Biologia de Batxillerat i d’Universitat valorarà i qualificarà les proves. La resolució d’aquest tribunal serà inapel·lable.

Premis

Tots els participants rebran un diploma acreditatiu de la seva participació.

Els vint alumnes finalistes obtindran el diploma acreditatiu d’aquesta condició i l’accés a disputar la prova pràctica.

L’acte solemne de cloenda i lliurament de premis es farà l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), Carrer del Carme, 47 de Barcelona. Aquest acte és obert al públic però d’aforament limitat.

Aquest mateix dia, al matí, els vint alumnes finalistes, és a dir els que van fer la prova pràctica, podran fer una visita comentada a dos centres de recerca de Barcelona.

Es concediran les següents medalles:

 • Tres medalles d’or
 • Tres medalles de plata
 • Catorze medalles de bronze pels finalistes restants

Els tres alumnes amb la qualificació més alta rebran el diploma corresponent de guanyadors de l’edició, una medalla i un obsequi que determinarà l’Organització (en l’última edició va ser un iPad).

Els tres alumnes amb la següent qualificació més alta rebran el diploma corresponent de guanyadors de l’edició, una medalla de plata i un obsequi que determinarà l’Organització (en l’última edició va ser un llibre de Bioquímica).

L’alumne/a guanyador/a tindrà dret a la gratuïtat total o parcial del primer curs de determinats graus, segons la disponibilitat de cada Universitat i en les condicions que s’indiquen en aquest document Premis de matrícula gratuïta que concedeixen les Universitats que col·laboren amb l’Olimpíada de Biologia de Catalunya.

Els sis millors classificats podran participar en representació de Catalunya i amb totes les despeses pagades, a l’Olimpíada Espanyola de Biologia (OEB). Per a preparar-se per aquesta competició es fan dues sessions pràctiques en dos dissabtes al matí. Els quatre primers classificats de l’OEB, els que han obtingut la medalla d’or, podran participar en representació d’Espanya a l’Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) i els quatre següents classificats, els que han obtingut la medalla de plata, ho podran fer a l’Olimpíada Iberoamerican (OIAB). Per a preparar-se per aquestes dues competicions, s’organitza una setmana de preparació en una ciutat espanyola amb activitats pràctiques i teòriques la segona quinzena del mes de juny. Totes les despeses estan pagades per l’organització.

Acceptació

La participació a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya suposa l’acceptació d’aquestes bases.